نقشه ساخت زیر کار و قوطی گذاری
جهت نصب درب سکشنال  پارکینگی
      عرض بازشو
      ارتفاع بازشو

نوع قوطی : 10 * 4
کلیه ابعاد ذکر شده به
سانتی متر می باشد.

دقت نمایید که چارچوب کاملا

گونیا ساخته وکاملا تراز نصب

گردد.

: w
: h
برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با انواع درب
سکشنال به قسمت سکشنال وب سایت

     

ایمن گذر

     مراجعه فرمایید.
خط ویژه :42671
تلفن : 88571034 021
ارتفاع بازشو        در مدل
کتیبه دار 225 سانتیمتر و
در مدل شیاردار 221سانتیمتر
(h)
www.imengozar.com
زیر کار درب سکشنال
نقشه زیر کار
درب های سکشنال تا عرض 3.5
متر  10 سانتی متر و از 3.5
بیشتر 21 سانتی متر فضا بالای
کار به عنوان هر روم نیاز دارند
sectional door,3d plan instalation
چهار چوب آبی رنگ مربوط به هد روم 10
سانتی متری می باشد.
چهار چوب آبی رنگ به همراه قوطی صورتی
رنگ مربوط به هد روم 21 سانتی متری می
باشد.