RSS Feed
Copyright © 2002-2014, ImenGozar. All rights reserved.
Designed by F.Validator

geography:Iran_Tehran(ImenGozar co.)
Office Location
Tehran-Iran

Tel : +98 (21) 88571034
Fax : +98 (21) 88571035
Info@imengozar.com
عملکرد اتوماتیک (با موتور )

برای باز نمودن درب های صنعتی استفاده از بهترین
نوع موتور اهمیت بسیاری دارد چرا که  به دلیل وزن
بسیار زیاد درب اخلال در باز و بسته شدن درب ممکن
است باعث بروز حادثه و یا از کار افتادن قسمتی از
برنامه کاری یک روز یک کارخانه شود.گروه

ایمن

گذر

برای سیستم اتوماسیون درب های
سکشنال صنعتی از سه برند برتر جهان در این زمینه
Nice، Marantec، AN-Motorاستفاده می نماید تا
بتواند رضایتمندی هر چه بیشترز شما عزیزان را برای
خود ارمغان آورد.
sectional door opener
automation of sectional door
عملکرد دستی

در درب های سکشنال صنعتی

ایمن گذر

به لطف
وجود فنر های قدرتمند نیرویی معادل 260 نیوتن برای باز
نمودن درب مورد نیاز است.
برای راحت تر نمودن عملیات باز کردن درب در حالت دستی 
یک زنجیر در کنار موتور درب نصب می شود که به گیربکس
موتور متصل است و نیروی مورد نیاز باز شدن درب را تا یک
چهارم کمتر می نماید(نزدیک به 65 نیوتن )
حالتی دیگر برای کمک به باز شدن درب در این حالت وجود
دارد که آن را وزنه تعادلی می نمایند.اطلاعات بیشتر در هر
دو مورد این تجهیزات را می توانید در کتابچه راهنمای نصب
درب سکشنال صنعتی

ایمن گذر

بیابید.
سیستم اتوماسیون درب های سکشنال صنعتی
شرکت ایمن گذر عرضه کننده برترین دربهای سکشنال وکرکره های رول شاتر شیشه ای وآلومینیومی

درب سکشنال کتیبه دار پروژه لواسان درب سکشنال ساده پروژه آبعلی درب سکشنال کتیبه دار پروژه یوسف آباد کرکره شیشه ای (شفاف)پلی کربن مجتمع تجاری مدرن الهیه کرکره شیشه ای (شفاف)پلی کربن مجتمع تجاری مدرن الهیه کرکره شیشه ای (شفاف)پلی کربن بانک ملت بوستان پونک کرکره رول آپ فوم دار آلومینیوم پروژه شهرک غرب کرکره فوم دار آلومینیومی مجتمع تجاری مروارید درب سکشنال کتیبه دار پروزه خیابان فرشته کرکره رول آپ گریل--پانچ دار نمای داخل درب سکشنال پارکینگ درب سکشنال کتیبه دار پروژه یوسف آباد درب سکشنال کتیبه دار پروژه یوسف آباد